Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η βιομηχανία υποδημάτων είναι η προσέλκυση νέων. Η μεταποιητική βιομηχανία γενικά και η βιομηχανία υποδημάτων, ειδικότερα, πρέπει να παρουσιαστούν ως μια πραγματική εναλλακτική για τους νέους φοιτητές και να επικεντρωθούν στην ψηφιοποίηση, την αυτοματοποίηση, την εκπαίδευση, την καινοτομία, την έρευνα, τη βιωσιμότητα.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Το έργο ShoeGame προκύπτει στο πλαίσιο της ανάγκης για ανακαίνιση και αλλαγή στον τομέα των υποδημάτων. Στο πλαίσιο των προκλήσεων που αντιμετωπίζει, πρέπει να επισημανθούν δύο βασικές: πρώτον, το γεγονός ότι ο κλάδος υποφέρει από γήρανση εργατικού δυναμικού, το οποίο δεν αντικαθίσταται λόγω της έλλειψης ελκυστικότητας του κλάδου στις νέες γενιές και δεύτερον, το χάσμα μεταξύ της προσφερόμενης κατάρτισης και εκπαίδευσης και των απαιτήσεων του κλάδου. Η ShoeGame σκοπεύει να αντιμετωπίσει αυτές τις ανάγκες αναπτύσσοντας μια λύση ΕΕΚ, βασισμένη σε ψηφιακά εργαλεία, που απευθύνεται σε μαθητές που είτε αποφασίζουν αν θα εγγραφούν σε ένα μάθημα ΕΕΚ είτε είναι ήδη εγγεγραμμένοι.

ΣΤΟΧΟΙ

Οι κύριοι στόχοι του έργου ShoeGame είναι η προσέλκυση νεότερων γενεών στον κλάδο, η πρόληψη της σχολικής εγκατάλειψης και η διατήρηση του ενδιαφέροντος και των κινήτρων των μαθητών, η ανάπτυξη μιας καινοτόμου προσέγγισης κατάρτισης και εργαλείων μάθησης που θα εφαρμοστούν σε πλαίσια ΕΕΚ, να προωθήσει τις συνέργειες και τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και άλλων σχετικών φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των υποδημάτων, συμβάλλοντας στην ελκυστικότητα και την ανταγωνιστικότητα του κλάδου και να συμβάλλουν, σε μεγαλύτερη κλίμακα, στην ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισμό του κλάδου της υπόδησης, διατηρώντας την αξία και την ανταγωνιστικότητά του.

ΟΜΑΔΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ

Το έργο έχει δύο κύριες ομάδες-στόχους: φοιτητές που είναι σε ηλικία για να λάβουν την απόφαση να εισέλθουν σε σπουδές ΕΕΚ, τους οποίους το έργο σκοπεύει να ενημερώσει και να παρακινήσει να συνεχίσουν τις σπουδές τους στον τομέα και φοιτητές που έχουν ήδη λάβει αυτήν την απόφαση και είναι επί του παρόντος στο πρώτο έτος επαγγελματικής κατάρτισης.