Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

SHOEGAME

Ο κεντρικός στόχος αυτού του έργου είναι να βελτιώσει την ελκυστικότητα των επαγγελματικών σπουδών στον τομέα των υποδημάτων στη νέα γενιά παρέχοντάς τους τις τεχνικές και ειδικές δεξιότητες ανά τομέα, καθώς και δεξιότητες ψηφιακές, κυκλικότητας και βιωσιμότητας που γίνονται όλο και πιο σημαντικές για τον κλάδο.

Το κύριο αποτέλεσμα που θα αναπτυχθεί από την ομάδα του έργου είναι το σοβαρό παιχνίδι ShoeGAME, με διαφορετικό περιεχόμενο, που στοχεύει, αφενός, στην προσέλκυση νέων στον τομέα των υποδημάτων και, αφετέρου, στην παροχή πληροφοριών και γνώσεων σε όσους έχουν ήδη εγγραφεί Εκπαίδευση ΕΕΚ.