Sari la conținut

Pentru a răspunde nevoilor menționate, și a îndeplini obiectivele stabilite, proiectul ShoeGame își propune să ofere viitorilor și actualilor elevi EFP din industria încălțămintei abilitățile și competențele necesare, și să îi motiveze să lucreze în sector. Pentru a face acest lucru, vor fi implementate următoarele activități:

ShoeGame - metodologie de învățare

În termeni generali, R1 va reprezenta implementarea următoarelor activități:

  • O analiză pentru a percepe nevoile de formare și educație ale elevilor din pre-EFP și EFP, în vederea identificării cunoștințelor și aptitudinilor necesare pregătirii profesionale prin joc video educațional în domeniul încălțămintei;
  • O compilație a celor mai bune experiențe din alte sectoare care va ajuta la identificarea limitelor, caracteristicilor și beneficiilor oferite de aceste instrumente în formarea specialiștilor din sectorul încălțămintei;
  • Precizarea metodologiei de predare-învățare și dezvoltarea conținuturilor de instruire care urmează să fie incluse în platformă;
  • Dezvoltarea conținutului care urmează să fie inclus în jocul video educațional, conform metodologiei convenite. Partenerii pot adapta și îmbunătăți conținuturile care există deja în învățământul din domeniul încălțămintei sau pot dezvolta conținuturi de la zero.

MODULUL 1: Design de produs

MODULUL 2: Tehnologia încălțămintei

MODULUL 3: Noi tehnologii în domeniul încălțămintei

MODULUL 4: Sustenabilitate și circularitate

MODULUL 5: Marketing și Merchandising

ShoeGame - joc video educațional

Acest proiect se referă la producerea unui joc video educațional care vizează actualii sau potențialii elevi din EFP pentru industria încălțămintei. ShoeGame va fi inovator, nu numai pentru că va viza, în mod specific, industria încălțămintei, ci și pentru că:

  • Va fi un instrument de învățare cu utilizare în clasă;
  • Va permite dezvoltarea abilităților digitale la elevi;
  • Va avea un impact pozitiv în reținerea elevilor care sunt deja în sistemul EFP, respectiv scăderea ratei de abandon, precum și motivarea potențialilor elevi;
  • Va reprezenta un pas înainte în dezvoltarea jocurilor educaționale și a aplicării acestor instrumente în clasă.
Rulează videoul

ShoeGame - instrumențe de asistență

În rezultatul acestui proiect se va crea un pachet de îndrumare, metodologii și materiale pentru a sprijini tutorii/profesorii în implementarea jocurilor video și/sau învățării prin joc în strategiile lor de predare. Utilizarea instrumentelor inovatoare de învățare, precum și implementarea strategiilor de învățare prin joc (de exemplu, jocuri video educaționale) s-a dovedit a fi o abordare relevantă, deoarece acestea ajută la consolidarea cunoștințelor specifice sectorului în rândul elevilor, și formarea de abilități importante, cum ar fi rezolvarea de probleme, colaborarea și comunicarea. Prin urmare, rezultatele proiectului vor avea ca obiective nu doar realizarea liniilor directoare de utilizare a jocurilor video educaționale, ci și contribuirea la utilizarea strategiilor de învățare prin joc în EFP din sectorul încălțămintei sau în activitățile de diseminare și motivare adresate viitorilor elevi din învățământul profesional.