Sari la conținut

Una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă în prezent industria încălțămintei este atragerea tinerilor. Industria ușoară în general și industria încălțămintei, în special, trebuie să se prezinte ca o alternativă reală pentru tinerii elevi și să se concentreze pe digitalizare, automatizare, educație, inovare, cercetare, sustenabilitate.

CONTEXT

Proiectul ShoeGame apare în contextul unei nevoi de modernizare și schimbare în sectorul încălțămintei. Industria se confruntă cu două provocări principale: în primul rând, forța de muncă îmbătrânită, care nu este înlocuită din cauza lipsei de atractivitate a sectorului pentru noile generații și în al doilea rând, decalajul dintre planul de învățământ și cerințele industriei. ShoeGame intenționează să răspundă acestor nevoi prin dezvoltarea unei soluții de educație și formare profesională, bazată pe instrumente digitale, destinată elevilor care fie doresc să urmeze un program de educație și formare profesională, fie urmează deja un astfel de program.

OBIECTIVE

Principalele obiective ale proiectului ShoeGame sunt atragerea tinerilor generații în sector; prevenirea abandonului școlar și menținerea interesului și motivației elevilor; dezvoltarea unor abordări inovatoare de formare și instrumente de învățare care să fie aplicate în EFP; promovarea sinergiilor și cooperarea între întreprinderi, universități, centre de cercetare și alte părți interesate relevante care operează în sectorul încălțămintei, contribuind la atractivitatea și competitivitatea sectorului; contribuirea, pe o scară mai largă, la modernizarea sectorului încălțămintei, menținându-i valoarea și competitivitatea.

GRUP ȚINTĂ

Proiectul are două grupuri țintă principale: elevii care sunt la vârsta de a lua decizia de a urma un program EFP, pe care proiectul intenționează să-i informeze și să-i motiveze pentru a-și continua studiile în domeniu și elevii care au luat deja această decizie și sunt în prezent în primul an de educație și formare profesională.